เสถียรธรรมสถาน

1

Posted by admin | Posted in สถานที่ปฏิบัติธรรม | Posted on 28-06-2010

เสถียรธรรมสถาน

ที่ตั้ง : 24/5 ซอยวัชรพล รามอินทรา 55 กรุงเทพฯ 10230

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2510-6697, 0-2510-4756

เวปไซท์ : http://www.sdsweb.org, http://www.sathira-dhammasathan.org

กรณีปฏิบัติธรรมแบบไม่พักค้าง

ทุกเสาร์-อาทิตย์ โดยไ่ม่ต้องสมัครล่วงหน้า กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ธรรมศาลา

กรณีปฏิบัติธรรมแบบพักค้าง

ต้องสมัครขอเข้าปฏิบัติธรรมล่วงหน้า โดยดาวโหลดเอกสารการสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

http://www.sdsweb.org/th/index.php?topgroupid=1&groupid=9&subgroupid=&contentid=493

ตารางปฏิบัติธรรม :
วันแรกของการเข้าอบรม
14.00 น.-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00 น โยคะสมาธิ
17.30 น. ปฐมนิเทศและทำวัตรเย็น
19.00 น. สมาทานศีล 8/ส่ง อารมณ์กรรมฐาน
21.00 น. ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วิถีชีวิตของชุมชน
04.00 น. ระฆังแห่งสติ
05.00 น. ทำวัตรเช้า
06.00 น. ธรรมรับอรุณ โยคะ-สมาธิ
08.00 น. พิจารณาอาหารเช้า
09.00 น. ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด
10.00 น. ภาวนากับบทเพลง/ธรรมบรรยาย
11.30 น. พิจารณาอาหารกลางวัน
12.00 น. ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ
13.30 น. สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม
16.00 น. น้ำปานะ
18.00 น. ทำวัตรเย็น
19.00 น. ธรรมบรรยาย/สมาธิภาวนา
21.00 น. ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันสุดท้ายของการเข้าอบรม
04.00 น. ระฆังแห่งสติ
05.00 น. ทำวัตรเช้า
06.00 น. ธรรมรับอรุณ โยคะ-สมาธิ
08.00 น. พิจารณาอาหารเช้า
09.00 น. ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด
10.00 น. ภาวนากับบทเพลง/ธรรมบรรยาย
11.30 น. พิจารณาอาหารกลางวัน
12.00 น. ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ
13.30 น. สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม
16.00 น. จบกิจกรรมการเข้าอบรม

แผนที่เสถียรธรรมสถาน

แผนที่ เสถียรธรรมสถาน

Credit รูปภาพจาก http://www.sdsweb.org

เพลง ดั่งดอกไม้บาน

0

Posted by admin | Posted in เพลงธรรมะ | Posted on 26-06-2010

เพลงดั่งดอกไม้บาน

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน
ภูผาใหญ่กว้าง ดั่งสายน้ำฉ่ำเย็น ดังนภาอากาศ อันบางเบา

ที่มา เสถียรธรรมสถาน